Tuesday, 28 October 2014

Dessa cykelturer när dimman har lättat - längs Norra Ölands västra stenkust
Dessa cykelturer när dimman lättat
September när jag hämtar tidningen vid kustlinjen
Tröttnar aldrig på det blå blänket mellan tallarna

I norr Tokenäs, Kroken och Neptuni Åkrar
Aldrig så trolskt som en tidig höst
Oxeln ovan Landborgen en berättelse i disig ockra

De fem sjöbodarna på rad, Blå Jungfrun i fonden
En doft av idyll, en fälla, för målare i akvarell
Hägringar över öarna längs Smålandskusten

Strandvallar som geometriska former,  spår efter Inlandsisen, smak av Yoldia och Litorinahavet, Östersjöns olika stadier
Poesi för en lärare

Havets horisont en möjlighet för fantasin
På försommaren blommar blåelden
som fläktande flaggspel i den karga kalkflisen


9 COMMENTS:

Anonymous Kista Lumiere said...
Bidraget ovan har länge legat somen draft i vår composerbox på Kistalight.
Här därför en publicering i efterhand!
3:23 AM  
Anonymous Kista Lumiere said...
Biten är en jubileumsblogg!
Nu har vi publicerat 800 bloggar på Kistalight!
Sanning med modifikation förstås!
För vi har även en reseblogg - Kistalight goes Ryan med ett antal bloggar!
Dags för att skaffa utgivningsbevis?
3:27 AM  
Anonymous Kista Lumiere said...
Faktiskt skrivövningar ovan!
Vi övar på Kistalights redaktion.
Inga verser här inte i sex stycken utan ramen har varit mikrobloggens 140 tecken!
Några av styckena har exakt den summan några mindre!
Men vi kommer att frisera bitarna som en frisör längs den steniga kusten.
3:36 AM  
Anonymous Kistalight said...
Tar bort en av stroferna (mikrobloggarna) ovan!
Kill your darlings!
Att teckna är att utelämna!

Se strofen!

I söder Haget, Hagskog och Hagudden, dunket från en fiskebåt,
bruset av svallet mot kalkflishällarna
känslan från mina somrars inre landskap.
8:07 AM  
Anonymous Kistalight said...
Vi stryker lite till!
koboltblåa i det sista stycket - blir för överlastat!
2:39 PM  
Anonymous Kistalight said...
Fel... fel...fel!
I strofen!
Klara former efter Inlandsisen, strandvallarna från Östersjöns olika stadier Baltiska issjön, Ancylus och Litorinahavet
Poesi för en lärare!

Öland låg under vatten både under Baltiska issjön och Ancylussjön!
Vi rättar det ska vara Yoldia och Litorina havet!
Så det så!
12:04 AM  
Blogger Thommy said...
Vi tar bort den ursprungliga bloggen till biten ovan från november förra året - 2013.
Nu "bara" 799 bloggar på Kistalight sedan starten maj 2005!
2:32 AM  
Blogger Thommy said...
Gott om synintryck i texten ovan!
Hörseln får representeras av fläktande flaggspel i sista strofen.
Doft och smak tillkänna ges i symboliska betydelser - se sjöbodar och Östersjöhav!
Men vad har vi känseln?
Karga kalkflisen i sista meningen får representera där!
Sedan klappat och klart med våra fem sinnen - allt i fem små mikronoveller!
2:17 AM  
Blogger Thommy said...
Klart att fem mikrobloggar som ser ut som dikter ska publiceras som twitterflöden.
Sagt och gjort med början den 24 oktober!
3:24 AM  

1 comment:

 1. Fler kommentarer från Kistalight!

  Tanke!
  Klar tanke?
  Kanske Twitterflödena skulle kunna fungera som berättarteknik?
  Fem mikrobloggar plus bild alternativt musikbit per historia/kapitel.
  Komprimerar texten, tvingas stryka - kill your darlings, kan skapa mer poesi, fungerar bättre för modern teknik/media!
  Se läsa mikronoveller, romaner i mobiler, läsplattor och i ebooks!
  Wow!
  Stor tanke!


  Anonymous Kista Lumiere said...

  Apropå!
  Hägringarna ovan strof 3!
  Se Wikipedia!
  Fata morgana eller fatamorgana (italienska fata Morgana "fen Morgana", av Morgan le Fay) är en luftspegling men även, i överförd bemärkelse, en drömbild eller ett luftslott.
  Luftspegling (hägring) är ett begrepp inom fysiken som innebär att en bild uppstår när ljusstrålar från ett föremål bryts i gränsskiktet mellan varm och kall luft.
  Det är ett optiskt hägringsfenomen där objekt och områden bortom horisonten blir synliga, men kraftigt distorderade så att de blir utsträckta i höjdled och bildar höga torn och block.
  Särskilt de optiska villor, som ofta bildas vid Messinasundet utanför Sicilien kallas fata Morgana.
  Fenomenet är en så kallad övre hägring, och uppstår till följd av temperaturinversion, när varm luft befinner sig ovanför kall luft.
  Ljuset bryts i temperaturskikten och reflekteras tillbaka till jorden. Allt eftersom temperaturerna, och därmed förutsättningarna, ändras så ändras även hägringens utseende.
  Det antas att detta är grunden till att fenomenet har fått sitt namn av den trollkunniga och skepnadsbytande fen Morgan i walesisk och bretagnesk mytologi

  ReplyDelete